หน้าแรก
 
 
 
 ٠ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม
 ٠ เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม
 ٠ ข้อกำหนดคุณลักษณะชุดไมโครโฟนห้องประชุม
 ٠ เอกสารราคากลาง
 
 ٠ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อรถบรรทุก
 ٠ เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อรถบรรทุก
 ٠ ข้อกำหนดคุณลักษณะรถบรรทุก
 ٠ เอกสารราคากลาง
 
 ٠ จุฬาสัมพันธ์ 1 มิ.ย. 59
 ٠ มติชนสุดสัปดาห์ 27 ก.พ. 58
 ٠ ข่าวสด 23 ก.พ. 58
 ٠ ประชาชาติธุรกิจ 23 ก.พ. 58
 ٠ ไทยโพสต์ 22 ก.พ. 58
 ٠ เดลินิวส์ 19 ก.พ. 58
 ٠ มติชน 18 ก.พ. 58
 ٠ ไทยรัฐ 18 ก.พ. 58
 ٠ เดลินิวส์ 18 ก.พ. 58
 ٠ คมชัดลึก 18 ก.พ. 58
 ٠ คมชัดลึก 17 ก.พ. 58
 ٠ กรุงเทพธุรกิจ 17 ก.พ. 58
 ٠ กรุงเทพธุรกิจ 17 ก.พ. 58
 ٠ บ้านเมือง 1 ก.ย. 57
 ٠ จุฬาสัมพันธ์ 1 ก.ย. 57
 ٠ ไทยรัฐ 30 ส.ค. 57
 ٠ จุฬาสัมพันธ์ 25 ส.ค. 57
 ٠ จดหมายข่าว "ดอกพิกุล" ปีการศึกษา 2556
 ٠ จุฬาสัมพันธ์ 2 มิ.ย. 57
 ٠ จุฬาสัมพันธ์ 28 เม.ย. 57
 ٠ จุฬาสัมพันธ์ 7 เม.ย. 57
 ٠ มติชน 4 เม.ย. 57
 ٠ รายการเกียรติภูมิจุฬาฯ ประจำเดือนมีนาคม 2557
 ٠ ฐานเศรษฐกิจ 20 มี.ค. 57
 ٠ เกียรติภูมิจุฬาฯ 19 มี.ค. 57
 ٠ ไทยรัฐ 16 มี.ค. 57
 ٠ สยามธุรกิจ 15 มี.ค. 57
 ٠ ไทยรัฐ 12 มี.ค. 57
 ٠ เดลินิวส์ 12 มี.ค. 57
 ٠ ASTVผู้จัดการรายวัน 12 มี.ค. 57
 ٠ มติชน 12 มี.ค. 57
 ٠ กรุงเทพธุรกิจ 11 มี.ค. 57
 ٠ โพสต์ทูเดย์ 11 มี.ค. 57
 ٠ มติชน (2) 11 มี.ค. 57
 ٠ มติชน 11 มี.ค. 57
 ٠ สยามดารา 11 มี.ค. 57
 ٠ M2F 11 มี.ค. 57
 ٠ กรุงเทพธุรกิจ 10 มี.ค. 57
 ٠ คมชัดลึก 10 มี.ค. 57
 ٠ MCOT.net 10 มี.ค. 57
 ٠ ข่าว 7 สี 10 มี.ค. 57
 ٠ ครอบครัวข่าว 3 10 มี.ค. 57
 ٠ จุฬาสัมพันธ์ 23 ธ.ค. 56
 ٠ จุฬาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 56
 ٠ จุฬาสัมพันธ์ 4 พ.ย. 56
 ٠ จุฬาสัมพันธ์ 14 ต.ค. 56
 ٠ จุฬาสัมพันธ์ 23 ก.ย. 56
 ٠ จุฬาสัมพันธ์ 2 ก.ย. 56
 ٠ จุฬาสัมพันธ์ 26 ส.ค. 56
 ٠ เกียรติภูมิจุฬาฯ 19 มิ.ย. 56
 ٠ เกียรติภูมิจุฬาฯ 26 มิ.ย. 56
 ٠ จุฬาสัมพันธ์ 1 ก.ค. 56
       
 

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องเกณฑ์การใช้และอัตราค่าใช้สถานที่ของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
ภายในโครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี
พ.ศ. 2560


ดาวน์โหลด

โครงการ “รักษ์ป่าน่าน”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยนวัตกรรมการปลูกป่าโดย ๓ เทคโนโลยี


 ดนตรีศรีน่าน: บทเพลงไทยจากการดำเนินงานในจังหวัดน่าน
 รับสมัครเข้าอบรมโครงการบ่มเพาะยุวศิลปินนาฏยศิลป์-ดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ ๔

ใบรับรอง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 วิดีโอแนะนำโครงการพัฒนาพื้นที่จุฬาฯ-สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในการประชุมคณบดีสัญจร เมื่อวันที่ 21 ต.ต. 58
 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 

 วิดีโอ

 
 

 ดูวิดีโอทั้งหมด

 
 
 

เส้นทางอาชีพ : หมูเปลี่ยนภูเขา (น่าน)สภาพภูเขาหัวโล้นใน จ.น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายที่มีสาเหตุใหญ่มาจากการบุกรุกทำลายป่าเพื่อหาที่ทำกินของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่จะทำไร่ข้าวโพด แม้จะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งพยายามปลูกป่าเสริม แต่ก็เพิ่มพื้นที่ป่าได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับการบุกรุก ซึ่งนับวันยิ่งขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ

อาทิตย์ที่แล้วมีโอกาสร่วมคณะไปกับมูลนิธิเอสซีจีลงพื้นที่ จ.น่าน และได้รับฟังข้อมูลจากคุณหมอมงคล (ศ.น.สพ.มงคล เตชะกำพุ) รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน ถึงแนวทางการเปลี่ยนภูเขา (หัวโล้น) เป็นผืนป่าต้นน้ำในพื้นที่ จ.น่าน ด้วยตรรกะง่ายๆ โดยการหาอาชีพใหม่ให้คนน่านเพื่อทดแทนการทำไร่ข้าวโพด

คุณหมอมงคลฟันธงเลยว่าน่าจะเลี้ยงสุกรอินทรีย์ เท่าที่ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้าน พวกเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำเช่นกัน แต่ที่เป็นปัญหาเพราะไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากทำไร่ข้าวโพดเพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว อีกทั้งยังมีบริษัทให้การสนับสนุนดูแลอย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการตลาด

แต่ปัญหาที่พบพวกเขายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรที่ดีพอ ขาดพ่อแม่พันธุ์ดีและวิธีการขยายพันธุ์ที่ถูกต้อง ส่วนการตลาดนั้นไม่น่าห่วง ปัจจุบันคนน่านยังต้องสั่งเนื้อสุกรจากนครปฐมมาบริโภคเกือบ 100% เมื่อได้รับรู้ข้อมูลดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งโครงการศูนย์สาธิตการเลี้ยงสุกรอินทรีย์แบบผสมผสานเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเมืองน่าน

โดยจัดให้มีศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อสุกรและการส่งเสริมการผสมเทียม รวมทั้งร่วมกับ กศน. จัดตั้งกองทุนหมูอินทรีย์ประจำหมู่บ้านเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาใช้เลี้ยงสุกรอินทรีย์และลดการขาดแคลนแหล่งได้มาของสุกร

ปัจจุบันศูนย์ฯ มีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรครอบคลุม 7 อำเภอได้แก่ อ.เมือง ภูเพียง ท่าวังผา ปัว เชียงกลาง ทุ่งช้าง และสันติสุข โดยมอบหมายให้บุคลากร ซึ่งประกอบด้วยสัตวแพทย์และสัตวบาลออกปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมเกษตรกรในเครือข่ายเป็นประจำเพื่อให้คำแนะนำ รักษาสุกรที่เจ็บป่วยหรือสุกรคลอด นอกจากนี้ยังขยายผลต่อยอดด้วยการจัดตั้งศูนย์วิจัยผสมเทียมสุกรและการวิจัยด้านการผสมเทียม โดยได้จัดให้บริการน้ำเชื้อเพื่อการผสมเทียมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอีกด้วย

นอกจากนี้ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคยังมีเป้าหมายการผลิตน้ำเชื้อสุกรและพัฒนาฟาร์มของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน โดยจัดหาแม่พันธุ์สุกรชนิดที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรและทดแทนตัวที่มีประสิทธิภาพลดลง รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ด้วย

จากผลการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาจนขณะนี้ศูนย์ฯ สามารถผลิตน้ำเชื้อสุกรที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกรได้ตลอดทั้งปี และกำลังขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

และเชื่อว่าอีกไม่นานการเลี้ยงสุกรอินทรีย์ใน จ.น่าน ก็จะกลายเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ที่จะมาทดแทนอาชีพการทำไร่ข้าวโพด เมื่อถึงวันนั้นพื้นที่ต้นน้ำก็กลับฟื้นขึ้นมาสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

โดย...สุรัตน์ อัตตะ
ที่มา: http://www.komchadluek.net/detail/20150707/209236.html

 
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
fast statistics
site stats
 

 
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-218-0087 โทรสาร 02-218-0087
Center of Learning Network for the Region (CLNR) Chamchuri 5 bld. floor 7 Chulalongkorn University Bangkok Tel. 02-218-0087 Fax 02-218-0087
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Copyright © 2013 Chulalongkorn University, All rights reserved.